Ajankohtaista

Owatec perustaa tytäryhtiön ratkomaan Norjan kalateollisuuden vedenkäsittelyn haasteita

Norjassa teollisuuden on otettava huomioon vastuullisuusstandardit säilyttääkseen voimakkaassa kasvussa olevan kalateollisuuden viennin myös Euroopan maihin. Owatecin tytäryhtiön tarjoaa EU-taksonomian mukaisia vedenkäsittelyratkaisuja kalajalostamoille.

Owatec perustaa tytäryhtiön Norjaan

Teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn erikoistunut Owatec laajentaa toimintaansa Norjaan perustamalla Owatec AS -tytäryhtiön. Tavoite on tarjota voimaantulevan EU-taksonomian mukaisia käsittelyratkaisuja kalajalostamoille. Kansainvälistyminen ja liiketoiminnan laajentaminen pohjoismaissa on osa oululaisen yrityksen kasvustrategiaa.

Norwegian Seafood Council julkaisi vuoden alussa raportin kalateollisuuden viennin ennätyslukemista vuodelta 2022. Globaaleista haasteista huolimatta 2,9 Mt mereneläviä vietiin maailmalle, joiden arvoksi laskettiin 151,4 miljardia Norjan kruunua. Suurin osuus, liki 70 prosenttia kattaa pelkästään lohi ja 10. suurimman vientimaan listalta löytyy seitsemän (7) Euroopan Unioniin kuuluvaa maata, joihin tehtävää kaupankäyntiä määrittävät eri lainsäädäntöohjeet, eli EU-direktiivit.

Säilyttääkseen voimakkaassa kasvussa olevan viennin myös Euroopan maihin, Norjassa teollisuuden tulee ottaa huomioon määritetyt vastuullisuusstandardit.

Teollisuuden päästöjä säätelevän EU-direktiivin siirtymävaihe alkoi vuonna 2019, ja lopullinen voimaantulopäivä Norjassa on 3.12.2023. Elintarviketeollisuudesta kalajalostamot joutuvat kiristämään meriin laskettavien jätevesien raja-arvoja moninkertaisesti.

 ’’Esimerkiksi fosforin (TP) osalta kertoimet ovat sadoissa ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) jopa tuhansissa. Owatec Groupin tekemän markkinakartoituksen mukaan varautuminen tuleviin regulaatiomuutoksiin on vähäistä” toteaa yrityksen strateginen asiantuntija, Matleena Aarikallio.

Yhteistyö norjalaisen kalankasvatusverkoston kanssa

NCE Aquatech Cluster:n yksi päätavoite Norjassa on mahdollistaa teknologioiden ja ratkaisujen kehittyminen kestäviin toimintamalleihin uusien yhteistyösopimusten avulla. Klusterin kautta Owatec on saavuttanut maan merkittävimmät kalajalostamot ja kiinnostus on korkea. Tällä hetkellä yritys on toteuttanut laboratoriotestejä kalajalostamon vesille Båtsfjordissa.

’’Owatec AS edustaa täysin uutta palvelua vedenkäsittelyyn Norjassa. Yrityksen kokonaisratkaisut ja teknologiat tulevat saavuttamaan EU:n asettamat raja-arvot’’ Morten Andersen, projektikoordinaattori, NCE Aquatech Cluster.

’’Norjassa on huomattava markkinapotentiaali, mikä sopii Owatecin kasvustrategiaan. Tämän lisäksi meille on tärkeää päästä vaikuttamaan teollisuuden kestävyyteen entistä suuremmassa mittakaavassa’’ kommentoi Jaakko Pellinen, yrityksen perustaja sekä toimitusjohtaja. 

Lisää voimaantulevista säännöksistä: 
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU
Decisions – Official Journal of the European Union

Owatec
Kiertotalouden edelläkävijä