Toimintatapamme

Uskomme kestävään arvopohjaiseen yhteistyöhön.

fi
en

Tuloksellisuudella luodaan ja varmistetaan mahdollisuudet tulevaisuuden menestykseen

Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa on merkittävä askel yrityksen kehityspolulla. Haluamme olla asiantunteva, läheinen ja luotettava kumppani yritykselle ja yrittäjälle kasvun rakentamisessa.

Uskomme kestävään arvopohjaiseen yhteistyöhön. Avoimuudella, rehellisyydellä ja inhimillisellä vuorovaikutuksella rakennamme luottamusta, mikä on kaiken menestyksellisen yhteistyön kulmakivi.

Jatkuva halu molemminpuoliseen kehittymiseen varmistaa sen, että yrityksen kohtaamat kasvuhaasteet voidaan ratkaista ajoissa ja mahdolliset karikot välttäen.

Toimintamme on vastuullista ja eettisesti kestävää. Noudatamme sijoitustoiminnassamme Pääomasijoittajat ry:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja arvioimme jo sijoituskeskustelun alkuvaiheessa potentiaalisen kohdeyhtiön toimintaa ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta.

Tavoitteenamme on tuloksellinen yhteistyö, koska tuloksellisuudella luodaan ja varmistetaan mahdollisuudet tulevaisuuden menestykseen.

Sijoitusvaihe

Sijoitusvaiheessa tutustumme yrittäjään ja avainhenkilötiimiin sekä yhtiön liiketoimintaan syvällisesti. Analysoimme yhtiön kasvupotentiaalin ja testaamme yhdessä yrityksen kanssa kasvusuunnitelman toteutuskelpoisuuden.

Kasvun rakentaminen

Sijoitusperiodi on tyypillisesti 4-6 vuotta. Sijoituksen toteuduttua konkretisoimme kasvusuunnitelman ja lähdemme toteuttamaan sitä yhdessä yrityksen kanssa. Kehittämämme kasvun rakentamisen työkalut sekä kattava asiantuntijaverkostomme avittavat yritystä kasvun tiellä. Pyrimme varmistamaan, että kaikki kasvun toteuttamiseen tarvittava osaaminen ja resurssit ovat yrityksen käytössä.

Irtautuminen eli exit

Pääomasijoittajan tuotto realisoituu exit-vaiheessa, minkä vuoksi mietimme jo sijoitusvaiheessa yhdessä mahdollisia ostajatahoja. Sijoitusperiodin lopussa kartoitamme yhdessä yrityksen kanssa luontevimmat ostajaehdokkaat.

Tunnemme yrityskaupat ja exit-prosessit. Tuntemuksellamme varmistamme yritykselle ja omistajille parhaan ostajakandidaatin ja exitin, jolla sijoituksen tuotto saadaan realisoitua omistajille. Haluamme varmistaa, että myynti tapahtuu juuri oikeaan aikaan ja olemme tarvittaessa joustavia pitoajan suhteen.

Yhtiö

Toimintamme perustuu arvopohjaiseen yhteistyöhön

Tutustu Nordic Option Oy:n arvoihin.

Arvomme