Yhtiö

Omistus aidosti pohjoisessa.

Autamme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua Pohjois-Suomessa

Nordic Option on luotettava ja vastuullinen vaihtoehto jo kasvun tiellä olevien yritysten kehityskumppaniksi. Olemme osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka kohdistaa sijoituksensa pieniin ja keskisuuriin kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomen alueella. Etsimme sijoituskohteiksi yhtiöitä, joilla on hyvä todennettu kasvu ja merkittävät kasvunäkymät.

Yhteistyössä hyödynnämme rakentamiamme laajoja verkostoja, aikaisempaa kasvuyrityksistä kertynyttä kokemustamme, kehittämiämme prosesseja ja hyväksi havaittuja työkaluja.

Kanssamme on hyvä lähteä rakentamaan kasvua ja olemme yrityksen tukena myös vaikeissa tilanteissa. Pyrimme rakentamaan molemminpuolisen luottamuksen ja arvostamme avoimuutta, jotta kehitysideat saavat siivet selkäänsä.

Omistajat

Nordic Option Oy:n omistus on aidosti Pohjois-Suomessa. Nordic Option Oy:n omistavat 29 yhteisöä ja alueen kuntaa.

Suurimmat omistajat ovat:

  • Arvo Sijoitusosuuskunta 34,23 %
  • Oulu ICT Sijoitus Oy (Partnera) 34,23 %
  • Oulun kaupunki 18,48 %
  • Kempeleen kunta 1,46 %
  • Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva 1,46 %
  • Nordea Pankki Oyj 1,46 %
  • Muut omistajat yhteensä 8,8 %

Arvomme:

Avoimuus

Avoimuudella ja rehellisyydellä rakennamme luottamusta, mikä on kaiken menestyksellisen yhteistyön kulmakivi.

Kehittyminen

Kestävä tie kasvuun ja menestykseen rakennetaan panostamalla jatkuvaan kehitykseen.

Vastuullisuus

Toimintamme on vastuullista ja eettisesti kestävää. Huomioimme toiminnassamme ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan vaatimukset.

Tuloksellisuus

Tavoittelemme kaikessa toiminnassamme tuloksellisuutta, sillä se luo mahdollisuudet tulevaisuuden menestykseen.

Kokonais­valtaisesti kasvun asialla

Nordic Option on kokonaisvaltainen kasvun mahdollistaja Pohjois-Suomen kasvuyrityskentällä. Olemme olleet mukana Kasvu Openissa kasvusparraajana, Polar Bear Pitchingissä sekä teemme yhteistyötä Business Oulun kanssa. Olemme mukana myös siemenvaiheen yrityksissä pienemmillä pääomilla. Teemme pitkäjänteistä työtä, jossa toimimme yritysten kehityskaarien eri vaiheissa.

Historia

Nordic Option Oy:n juuret ulottuvat 1990-luvun alkupuolelle, jolloin Finnvera ja pohjoisen alueen kunnat perustivat Teknoventure Oy –nimisen sijoitusrahaston. Historiansa alkuvaiheessa Teknoventure Oy sijoitti myös varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Sittemmin rahasto on suunnannut sijoituksensa kasvuyrityksiin.

Vuonna 2014 Finnvera Oyj luopui pääomistuksestaan myymällä osakkeensa yksityisille sijoitusyhtiöille Arvo Sijoitusosuuskunnalle ja Partnera Oyj:n omistamalle Oulu ICT Sijoitus Oy:lle. Samalla rahaston status muuttui julkisesta yksityiseksi.

Hallitus ja tiimi

Yhtiön toimitusjohtajana toimii KTM Jaakko Lampela ja sijoitusjohtajana KTM Teemu Puumalainen.

Yhtiön hallitus tekee sijoituspäätökset toimitus- ja sijoitusjohtajan esitysten perusteella. Hallituksesta löytyy monipuolista sijoitusosaamista ja yrityselämän kokemusta. Lisäksi yhtiö käyttää tarpeen mukaan neuvonantajaverkostojaan.

Jaakko Lampela
Toimitusjohtaja
Teemu Puumalainen
Sijoitusjohtaja
Jari Pirinen
Hallituksen puheenjohtaja, OTM, eMBA

Jari on Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtaja ja hän toiminut yli kolmekymmentä vuotta yritysrahoituksen, yritysten terveyttämisen ja yritysjärjestelyiden parissa.

Sami Mäentausta
KTM, hallituksen puheenjohtaja

Sami toimii nykyisin Suomen Autokaupan talousjohtajana. Sami on aiemmin toiminut sijoitusyhtiö Partneran varatoimitusjohtajana ja sitä ennen 10 vuotta KPMG Oy Ab:lla asiantuntijana Neuvonta- ja Tilintarkastuspalveluissa. Samilla on laaja kokemus yritystalouden johtamisesta, yrityskaupoista ja yritysjärjestelyistä sekä due diligence -tehtävistä, arvonmäärityksistä ja corporate finance -toimeksiannoista.

Kati Peltomaa
KTM, hallituksen jäsen

Kati toimii nykyisin Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusjohtajana. Aiemmin hän oli 5 vuotta Arvo Sijoitusosuuskunnan (ent. Osuuskunta PPO) toimitusjohtajana. Lisäksi Kati toimii Arvo Invest Nordic Oy:n toimitusjohtajana ja lukuisissa eri hallituksissa. Hänellä on noin seitsemäntoista vuoden kokemus sijoitusalan eri tehtävistä.

Juha Ala-Mursula
MSc, hallituksen jäsen

Juhalla on pitkä kokemus kansainvälisen elektroniikkateollisuuden johtotehtävissä. Tällä hetkellä Juha toimii BusinessOulun johtajana.

Tommi Linna
KTM, hallituksen jäsen

Yritysjohtaja. Noin 15 vuoden työkokemus ICT-alan kasvuyritysten myynti-, johtamis- ja strategisissa kehittämistehtävissä. Vahva tekninen ja kaupallinen koulutus yhdistettynä käytännön myynti- ja markkinointiosaamiseen sekä viestintäalan monipuoliseen kokemukseen.