Yhtiö

Omistus aidosti pohjoisessa.

fi
en

Autamme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua

Nordic Option on luotettava ja vastuullinen vaihtoehto jo kasvun tiellä olevien yritysten kehityskumppaniksi. Olemme osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka kohdistaa sijoituksensa pieniin ja keskisuuriin kasvuvaiheen yrityksiin ensisijaisesti Pohjois-Suomen alueella. Etsimme sijoituskohteiksi yhtiöitä, joilla on hyvä todennettu kasvu ja merkittävät kasvunäkymät.

Yhteistyössä hyödynnämme rakentamiamme laajoja verkostoja, aikaisempaa kasvuyrityksistä kertynyttä kokemustamme, kehittämiämme prosesseja ja hyväksi havaittuja työkaluja.

Kanssamme on hyvä lähteä rakentamaan kasvua ja olemme yrityksen tukena myös vaikeissa tilanteissa. Pyrimme rakentamaan molemminpuolisen luottamuksen ja arvostamme avoimuutta, jotta kehitysideat saavat siivet selkäänsä.

Omistajat

Nordic Option Oy:n omistus on aidosti Pohjois-Suomessa. Nordic Option Oy:n omistavat 29 yhteisöä ja alueen kuntaa.

Suurimmat omistajat ovat:

  • Arvo Sijoitusosuuskunta 34,23 %
  • Oulu ICT Sijoitus Oy (Partnera) 34,23 %
  • Oulun kaupunki 18,48 %
  • Kempeleen kunta 1,46 %
  • Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva 1,46 %
  • Nordea Pankki Oyj 1,46 %
  • Muut omistajat yhteensä 8,8 %

Arvomme:

Avoimuus

Avoimella, rehellisellä ja inhimillisellä vuorovaikutuksella rakennamme luottamuksellisen kumppanuuden, joka on menestyksekkään yhteistyön kivijalka.

Aktiivisuus

Aktiivinen toiminta ja osaamisen jatkuva kehittäminen luovat edellytykset kestävälle kasvulle ja menestykselle.

Vastuullisuus

Kehitämme hyvän hallintotavan käytäntöjä systemaattisesti ja vaadimme ympäristön ja yhteiskuntavastuun huomioon ottamista liiketoiminnan harjoittamisessa ja päätöksenteossa.

Arvonluonti

Varmistamme tuloksellisuuden ja arvontuottamisen rakentamalla yhtiöidemme liiketoimintaa tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti.

Kokonais­valtaisesti kasvun asialla

Nordic Option on kokonaisvaltainen kasvun mahdollistaja Pohjois-Suomen kasvuyrityskentällä. Olemme olleet mukana Kasvu Openissa kasvusparraajana, Polar Bear Pitchingissä sekä teemme yhteistyötä Business Oulun kanssa. Olemme mukana myös siemenvaiheen yrityksissä pienemmillä pääomilla. Teemme pitkäjänteistä työtä, jossa toimimme yritysten kehityskaarien eri vaiheissa.

Historia

Nordic Option Oy:n juuret ulottuvat 1990-luvun alkupuolelle, jolloin Finnvera ja pohjoisen alueen kunnat perustivat Teknoventure Oy –nimisen sijoitusrahaston. Historiansa alkuvaiheessa Teknoventure Oy sijoitti myös varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Sittemmin rahasto on suunnannut sijoituksensa kasvuyrityksiin.

Vuonna 2014 Finnvera Oyj luopui pääomistuksestaan myymällä osakkeensa yksityisille sijoitusyhtiöille Arvo Sijoitusosuuskunnalle ja Partnera Oyj:n omistamalle Oulu ICT Sijoitus Oy:lle. Samalla rahaston status muuttui julkisesta yksityiseksi.

Hallitus ja tiimi

Yhtiön toimitusjohtajana toimii KTM Jaakko Lampela ja sijoitusjohtajana KTM Teemu Puumalainen.

Yhtiön hallitus tekee sijoituspäätökset toimitus- ja sijoitusjohtajan esitysten perusteella. Hallituksesta löytyy monipuolista sijoitusosaamista ja yrityselämän kokemusta. Lisäksi yhtiö käyttää tarpeen mukaan neuvonantajaverkostojaan.

Jaakko Lampela
Toimitusjohtaja
Teemu Puumalainen
Sijoitusjohtaja
Jari Pirinen
OTM, eMBA, Hallituksen puheenjohtaja

Jari on Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtaja ja hän toiminut yli kolmekymmentä vuotta yritysrahoituksen, yritysten terveyttämisen ja yritysjärjestelyiden parissa.

Kati Peltomaa
KTM, hallituksen jäsen

Kati toimii nykyisin Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusjohtajana. Aiemmin hän oli 5 vuotta Arvo Sijoitusosuuskunnan (ent. Osuuskunta PPO) toimitusjohtajana. Lisäksi Kati toimii Arvo Invest Nordic Oy:n toimitusjohtajana ja lukuisissa eri hallituksissa. Hänellä on noin seitsemäntoista vuoden kokemus sijoitusalan eri tehtävistä.

Juha Ala-Mursula
MSc, hallituksen jäsen

Juhalla on pitkä kokemus kansainvälisen elektroniikkateollisuuden johtotehtävissä. Tällä hetkellä Juha toimii BusinessOulun johtajana.

Marko Järvinen
DI, MBA , hallituksen jäsen

Marko toimii nykyisin Loihde Trust Oy:n toimitusjohtajana. Markolla on pitkä kokemus johtaja- ja toimitusjohtajatehtävistä eri teknologia toimialoilla.

Jussi Lappalainen
KTM, MMM

Talousjohdon ja liiketoiminnan laaja-alainen osaaja. Tällä hetkellä Jussi toimii Partneran talousjohtajana.