Ajankohtaista

Prometec Oy:n ja Brightplus Oy:n perustajat esittelyssä

Kansainvälisenä naistenpäivänä kysyimme kahdelta salkkuyhtiömme loistavalta johtajalta, Prometec Oy:n perustajalta ja hallituksen puheenjohtajalta, Henna Karlssonilta sekä Brightplus Oy:n perustajalta ja toimitusjohtajalta, Milja Hannu-Kuureelta kolme kysymystä liittyen heidän uraansa, edustamaansa yhtiöön, sekä tämän vuoden kansainvälisen naistenpäivän teemoihin.

Henna Karlsson / perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, Prometec Oy

  1. Kerro lyhyesti itsestäsi/yhtiöstäsi ja matkastasi toimitusjohtajaksi/hallituksen puheenjohtajaksi?

Olen Henna Karlsson ja valmistunut Diplomi-insinööriksi Oulun Yliopistosta. Aloitin työurani Valmetilla, jossa pääsin tekemään ns. oikeita insinöörin töitä kansainvälisessä tiimissä. Vaikka tekniikan ala mielletään (ja onkin) hyvin miesvaltainen, niin Valmetilla työyhteisössä oli useita naisia, joilta sain valtavasti itseluottamusta ja uskoa, että naiset pärjäävät alalla yhtälailla kuin miehetkin. Valmetilta hain UPM:lle ja tulin valituksi yli sadan henkilön joukosta käyttöinsinööriksi paperikoneelle. Olin ensimmäisiä käyttöinsinöörinä toimineita naisia UPM:llä Suomessa, joten olin melkoinen kummajainen miesten joukossa. Naisena jouduin mielestäni alkuvaiheessa todistelemaan osaamistani ja pätevyyttäni ehkä vähän enemmän kuin miehet, mutta koskaan en urallani ole kohdannut vähättelyä tai arvostuksen puutetta. Etenin UPM:ssä vetämään isoa kolmivuotista tutkimushanketta, jonka loputtua oli aika hypätä pörssiyhtiöstä pois ja perustimme mieheni kanssa oman yrityksen. Prometecin tarina alkoi energialaitosten konsultoinnilla ja erityisesti voimalaitosten kiinteiden biomassojen laadunvalvonnan parantamistehtävistä. Vuonna 2015 yritys sai tuulta purjeisiin, kun kehitimme ja kaupallistimme täysin automaattisen näytteenottorobotin biomassojen laadunvalvontaan. Olen toiminut alusta asti yrityksessä hallituksen puheenjohtajana ja työskennellyt kädet savessa operatiivisessa toiminnassa erityisesti automaatio- ja ohjelmistokehityksen luotsina, liiketoiminnan kehityksessä sekä myynnin tukena. Yritys on kehittynyt niin teknologia- kuin business mielessä kovasti ja olemme onnistuneet viemään Q-Robottiamme Suomen lisäksi kolmeen muuhun Euroopan maahan. Viime marraskuussa Nordic Optionin mukaan tulon myötä meillä on nyt isommat hartiat alkaa viemään Prometec kohti oikeasti kansainvälistä yhtiötä. Odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo.

2. Mitkä ovat mielestäsi menestyksen tärkeimmät kulmakivet?

Yrittäjänä menestymisen kulmakivet ovat mielestäni rohkeus, usko itseensä ja kyky sietää epävarmuutta. Erityisen tärkeä on myös osata  koota ympärilleen moniosaajatiimi ja antaa jokaiselle tiimin jäsenelle sopivasti vastuuta heidän kykynsä ja intohimonsa huomioiden ja luottaa tiimiin sekä seistä heidän takanaan kaikissa tilanteissa. Pitää olla myös kyvykäs tekemään päätöksiä, myös niitä ei niin miellyttäviä. Erityisen tärkeä kulmakivi yrityksen menestymiseen on mielestäni asiakas ja asiakastarpeen ymmärtäminen.

3. Miten kansainvälisen naistenpäivän teemat; diversiteetti, inkluusio ja tasa-arvo (https://www.internationalwomensday.com/) ovat näkyneet urallasi? 

Olen tehnyt koko työurani miesvaltaisissa työpaikoissa ja myös lisäksi hyvin monikulttuurisissa ja kansainvälisissä työyhteisöissä. Koen, että olen aina saanut olla työyhteisöissä tasavertainen jäsen ja etenemiseen urallani ovat vaikuttaneet oma osaamiseni, asenteeni ja persoonani, ei sukupuoleni. En koe koskaan myöskään hävinneeni palkassa tai työtehtävien laadussa mieskollegoille.

Prometecissa olen todella paljon tekemisissä kansainvälisten asiakkaidemme kanssa ja myyntitilanteissa uusien potentiaalisten asiakkaiden kanssa, joista 99% on miehiä.  On ollut valtavan hienoa, että en ole koskaan kokenut tilannetta, että minua aliarvioitaisiin tai asiantuntemustani väheksyttäisiin sukupuoleni takia. 

Prometecissa olen tällä hetkellä ainoa nainen. Toivoisin kovasti, että Prometeciin voitaisiin tulevaisuudessa palkata muitakin naisia ja yleisesti teknologia-alasta tulisi entistä houkuttelevampi naisille: monesti työnhakijoista ei heitä juuri löydy. Muutama nainen on meillä ollut harjoittelussa ja määräaikaisissa työsuhteissa ja koen, että naiset pärjäävät tekniikan alalla aivan yhtä hyvin jos ei paremminkin kuin miehet. Jos meitä olisi monenlaisia ihmisiä ja ajatuksia erilaisista lähtökohdista, se toisi rikkautta koko yritykseen.

Milja Hannu-Kuure, perustaja ja toimitusjohtaja, Brightplus Oy

  1. Kerro lyhyesti itsestäsi/yhtiöstäsi ja matkastasi toimitusjohtajaksi/hallituksen puheenjohtajaksi?

Nimeni on Milja Hannu-Kuure, ja minulla on taustalla kemian dosentin koulutus. Olen toiminut  lähes 20 vuotta teollisuudessa eri rooleissa, niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Tehtäviini ovat kuuluneet muun muassa laatupäällikön, seniorikemistin, tuotantopäällikön ja operatiivisen johtajan tehtävät. Olen ollut mukana yritysten alkutaipaleella aina ensimmäisestä työntekijästä lähtien ja osana laajempaa tiimiä. Olen saanut seurata yrittäjien kanssa niin menestyksen hetkiä kuin vastoinkäymisiäkin läheltä, mikä on opettanut minulle paljon niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisestikin.

Työskentely erilaisten ihmisten ja tiimien kanssa, sekä koulutus- että työkokemuksiltaan, on rikastuttanut osaamistani ja kasvattanut minua ihmisenä. Olen erityisen kiitollinen työhistoriastani ja saamistani kokemuksista, jotka ovat olennainen osa sitä, mitä olen ja edustan tänä päivänä.

Nykyään johdan kasvuyritys Brightplus Oy:tä kohti maailman kärkeä kierrätettävissä tekstiilipinnoitteissa.  Pinnoitteet valmistetaan uusiutuvista ruoaksi kelpaamattomista sivuvirroista kemiallisten prosessien avulla, jotta niihin saadaan halutut ominaisuudet, kuten likaa hylkivä pinta, kestävyys ja kierrätettävyys.

Työurani alkuvaiheissa oli selvää, että toimin yrittäjähenkisesti ja omistautuneesti yrityksen tavoitteiden eteen. Olen aina laittanut kaiken peliin, olipa kyse sitten työajoista, paikasta tai tilanteesta. Kun tarve yrityksen perustamiselle nousi esiin, toimitusjohtajan rooli yhtiön kasvuvaiheessa tuntui luonnolliselta seuraavalta askeleelta ottaen huomioon aiemmat kokemukseni ja asenteeni työhön.

2. Mitkä ovat mielestäsi menestyksen tärkeimmät kulmakivet?

Menestyksen tärkeimmät kulmakivet ovat jatkuva oppiminen ja hereillä olo, siitä mitä markkinassa tapahtuu niin sidosryhmissä kuin asiakaskunnassa sekä muissa verkostoissa. Pitää myös pystyä ketterästi mukautumaan kentältä tulevaan palautteeseen. Onnistumisen ja menestymisen kannalta täytyy myös pystyä käymään vuoro-puhelua eri toimijoiden kanssa; oppia, ottaa opiksi sekä tunnistaa kuinka voi jatkuvasti parantaa ja tehostaa yritystä ja sen prosesseja. Tärkeää on myös löytää ne keinot, miten eri taustoista ja työkokemuksistaan tulevat tiimin jäsenet parhaiten työskentelevät yhdessä ottaen huomioon kunkin  henkilökohtaiset vahvuudet. Menestymiseen vaikuttaa myös läpinäkyvä ja rehti johtamistapa yrityksen arvoja seuraten vaikeankin asian ollessa kyseessä. Esimerkillä johtaminen on koko toiminnan kantava voima. Se että on itselleen vaativa, mahdollistaa myös sen, että koko tiimi toimii vahvasti. Osaavia ja kokeneita ihmisiä on tärkeää uskaltaa palkata yhtiöön, he auttavat kokemuksellaan yritystä eteenpäin. Yrittäjänä toimiminen vaatii rohkeutta, halua ja nälkää onnistua, pitää ajatella ja toimia isosti. Onnistuminen tarkoittaa sitä esimerkiksi, että on tunnistettu toimija Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti, onnistuminen ei ole pelkästään sitä, että taitavana teknisenä tiiminä  olemme ratkaisseet jonkin teknisen ongelman. Kommunikointi yrityksen strategiasta ja tavoitteista ja niihin liittyvistä muutoksista on merkittävässä roolissa onnistumisen näkökulmasta: kun kaikki tekevät samaa tavoitetta kohti työtä, asiat liikkuvat jämerämmin kohti oikeaa suuntaa. 

3. Miten kansainvälisen naistenpäivän teemat; diversiteetti, inkluusio ja tasa-arvo (https://www.internationalwomensday.com/) ovat näkyneet urallasi?

Työssäni korostan usein sanontaa ”matkailu avartaa”, mikä viittaa rohkeuteen keskustella, oppia, ja tehdä yhteistyötä ihmisten ja yritysten kanssa, jotka tuovat mukanaan monipuolista kokemusta, näkemystä ja tietoa erilaisista taustoistaan johtuen. Oma toimintatapani tukee voimakkaasti näiden tekijöiden yhdistämistä, mikä mahdollistaa monipuolisempia saavutuksia. Kohtaan vahvuutta siinä, että uskallamme oppia ja tuoda yhteen erilaisia näkökulmia ja ihmisiä. Toimin työssäni niin, että minuun on helppo ottaa yhteyttä ja keskustella monenlaisista asioista pelkäämättä torjuntaa. Tämä auttaa minua jatkuvasti kehittämään omaa toimintaani työssäni. Luon aina avoimen, suoran ja vuorovaikutteisen yhteyden erilaisten ihmisten ja kumppaneiden kanssa: minun on helppo puhua ja minulle on helppo puhua.