Ajankohtaista

Sulzer enemmistöomistajaksi Owateciin

Oululainen vesi- ja ympäristöalan yhtiö Owatec Group Oy ja sveitsiläinen pörssiyhtiö Sulzer AG ovat sopineet yrityskaupasta, jonka myötä Sulzerista tulee Owatecin enemmistöomistaja. Järjestelyn yhteydessä Owatecin avainhenkilöt jäävät yhtiöön merkittävinä vähemmistöosakkaina, ja Nordic Option sekä muut piensijoittajat irtaantuvat yhtiöstä.

Sulzer AG on yksi maailman johtavista neste- ja virtausteknologioiden sekä kemianteollisuuden prosessien ja applikaatioiden tarjoajista. Owatec Group Oy on kotimainen teollisuuden jätevesien käsittelyyn ja sivutuotteiden talteenottoon erikoistunut ympäristöalan yritys. Yrityskaupan tavoitteena on edistää jätevedenkäsittely- ja lietteenhallintaratkaisujen kaupallistamista ja käyttöönottoa kansainvälisesti. Yrityskaupan myötä Sulzer laajentaa tarjontaansa sisältämään ratkaisut kaikkiin veden puhdistuksen elinkaaren vaiheisiin ja mahdollistaa näin kiertotalouden mukaisten toimintamallien toteutumisen.

”Tavoitteenamme on mullistaa vedenkäsittely ja muuttaa tapaa, jolla vettä puhdistetaan ja kierrätetään. Yhdessä Sulzerin kanssa pyrimme vaikuttamaan vesiteollisuuden kiertotalouden toteutumiseen globaalisti.” kommentoi Owatec Group Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Pellinen.

”Owatec on kehittynyt ja kasvanut viimeisten vuosien aikana nopeasti. Yhtiön menestys on perustunut erinomaiseen vedenkäsittelyn substanssiosaamiseen sekä syvälliseen asiakastarpeiden ymmärtämiseen. Näiden kulmakivien päälle on jatkossakin hyvä rakentaa kasvua.” jatkaa Nordic Option Oy:n sijoitusjohtaja Teemu Puumalainen.

Lisätietoja:

Jaakko Pellinen, toimitusjohtaja, Owatec Group Oy, 050-5916109

Teemu Puumalainen, sijoitusjohtaja, Nordic Option Oy, 040-6318362

Yhtiöistä lyhyesti:

Nordic Option Oy on pohjoissuomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto, jonka pääomistajat ovat Arvo Sijoitusosuuskunta, Partnera Oyj ja Oulun kaupunki. Yhtiön tavoitteena on tarjota pohjoinen vaihtoehto pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseen.

Sulzer AG on globaali johtaja nestetekniikan ja kemian prosessitekniikan alalla. Erikoisalaamme ovat energiatehokkaat pumppaus-, sekoitus-, erottelu-, puhdistus-, kiteytys- ja polymerointiteknologiat kaikenlaisille nesteille. Ratkaisumme mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, biologisista lähteistä peräisin olevien polymeerien kehittämisen, muovijätteen ja tekstiilien kierrätyksen sekä tehokkaan energian varastoinnin. Panostamme innovaatioon, suorituskykyyn ja laatuun. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti 160 tuotantolaitoksen ja huoltokeskuksen voimin. Sulzer perustettiin vuonna 1834 Sveitsin Winterthurissa. Vuonna 2023 työllistimme 13 130 henkilöä ja liikevaihtomme oli 3,3 miljardia Sveitsin frangia. Osakkeillamme käydään kauppaa Sveitsin pörssissä (SIX: SUN).

Owatec Group Oy on Suomessa perustettu kiertotalouden mukaista liiketoimintaa toteuttava cleantech-yritys, joka on erikoistunut teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn sekä sivuvirtojen arvokomponenttien talteenottoon merikontteihin rakennetuilla kokonaisratkaisuilla. Toimintamme vaikuttaa laaja-alaisesti useiden teollisuuden alojen ympäristökuormitukseen, joten kerrannaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ovat mittavat. Owatec Groupin liikevaihto vuonna 2022 oli 3,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 liikevaihto kasvoi 5,03 miljoonaan euroon. Organisaatioon kuuluu kaksi tytäryhtiötä: Owatec AS sekä Owatec Service.